View tambol kumpee ( kham pi ) in a larger map

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วัดพระพุทธศิลามงคล , บ้านคำพี้ หมู่ 2 ตำบลคำพี้

                                            ภาพหลายมุมมองของวัดพระพุทธศิลามงคล
ศาสนสถานสำคัญของชาวคำพี้ หมู่ 1
มีใบเสมาหินทรายปักอยู่รายรอบเจดีย์

เจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยม

สำเร็จด้วยฝีมือและภูมิปัญญาของชาวไทยญ้อคำพี้

หลวงพ่อพระพุทธศิลามงคล  เป็นพระที่จำหลักลายจากแผ่นหิน


เจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม
สภาพภายในศาลาการเปรียญของวัด
หากมีใครใจบุญ  ก็ขอเชิญช่วยกันมาทอดกฐิน หรือ ผ้าป่า ที่วัดนี้ด้วยนะครับ
จะได้ช่วยให้วัดได้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนชาวคำพี้ต่อไป